Obvezno koronsko cepljenje brez ene varnostne študije in matematični model učinkovitosti koronskih cepiv
Zakaj znanost in stroka ne izdelata matematičnih modelov o dejanskih učinkih covidnih cepiv na umrljivost prebivalstva?! NIJZ ima podatke, koliko ljudi je umrlo v posameznem mesecu in podatke koliko od umrlih je bilo cepljenih, zato izračun ni težava
Stara Pravda
Slovenija

Četrtek, 6. januar 2022 ob 09:19

Odpri galerijo

Množična obolevanja s kovidom-19 so občutno povečala smrtnost prebivalstva v letu 2020. Zato smo začeli decembra 2020 množično cepiti prebivalstvo z namenom preprečevanja okužb s kovidom-19 in z namenom zmanjševanja smrtnosti zaradi kovida-19. Do sedaj se nihče v Sloveniji ni poglobil na vpliv predvidene zmanjšane smrtnosti vsled množičnega cepljenja prebivalstva. Da bomo dobili verodostojno sliko, koliko ljudem so cepiva rešila življenja, niso dovolj izjave ministra za zdravje dr. Poklukarja, potrebno bo uporabiti statistične podatke SURS in ovrednotiti vpliv cepljenja na smrtnost prebivalstva.

Prebivalce Slovenije lahko definiramo kot množico Ž (živi ljudje). V tej množici imamo podmnožico C, ki so cepljeni ljudje. Dajmo definirat cepljene ljudi kot rdeče ljudi, ker smo predpostavili, da cepljenje nima vpliva na zdravje ljudi. V danem časovnem obdobju živi ljudje umirajo. Vzemimo mesec januar 2021. V množici Ž in tudi v podmnožici C je umrlo nekaj ljudi. Cepljeni (rdeči) in živi imajo isto možnost, da umrejo. Ker nam v množici Ž ljudje umirajo, dobimo torej drugo množico mrtvih M, ki tudi ima podmnožico cepljenih mrtvih C:


							 

Ob predpostavki, de cepljenje nima vpliva na zdravje in bolezensko stanje ljudi, velja, da bo med mrtvimi cepljenimi in mrtvimi veljalo isto razmerje kot med cepljenimi in živimi:

cepljeni / živi = cepljeni mrtvi / mrtvi  (1).

Na tej enačbi temelji vsa nadaljnja analiza učinkovitosti koronskih cepiv.

Naslednja trditev je neizpodbitna: »Leta 2020 so Slovenci množično umirali zaradi kovida-19«.

Tudi sledeča trditev je neizpodbitna: »Zato so začeli 25. decembra 2020 cepiti ljudi s koronskimi cepivi z namenom zmanjšanja smrtnosti«.

Posledično je sledeča trditev neizpodbitna: »Če so koronska cepiva učinkovita, potem so zmanjšala smrtnost«, torej velja:

cepljeni / živi > cepljeni mrtvi / mrtvi (2).

Če imajo koronska cepiva negativni vpliv na zdrave ljudi, so povečala smrtnost in potem velja:

cepljeni /živi < cepljeni mrtvi /mrtvi (3).

Tu ni nobene debate več. Matematika je jasna in neovrgljiva. Januarja 2021 smo imeli malo cepljenih, ulomek cepljeni/živi ima majhno vrednost. Ob predpostavki, da cepiva nimajo vpliva na smrtnost, bo veljala enačba (1). Avgusta 2021 smo imeli cepljeno okoli polovico populacije, to pomeni, da bo ob predpostavki, da cepiva ne vplivajo na smrtnost, med mrtvimi polovico cepljenih:

Polovica cepljenega prebivalstva / prebivalstvo = 752 / 1.503.

V avgustu 2021 je umrlo v Sloveniji 1.503 oseb, od tega bi jih moralo biti okoli 752 cepljenih. V tem primeru cepiva ne znižujejo smrtnosti. Če bo cepljenih mrtvih na primer 700, potem je necepljenih mrtvih 803, kar pomeni, da cepiva delujejo, in da cepljeni umirajo manj od necepljenih. V tem primeru velja enačba (2). Če bo obratno, potem cepiva povečujejo smrtnost in velja enačba (3).

NIJZ ima podatke, koliko ljudi je umrlo v posameznem mesecu in ima podatke koliko od umrlih je bilo cepljenih. Formulo (1) lahko preoblikujemo in za vsak mesec posebej izračunamo število cepljenih umrlih, ki velja, če cepiva nimajo vpliva na smrtnost.

Cepljeni mrtvi = cepljeni * mrtvi / živi (4).

Če bomo dobili, da je dejansko število cepljenih umrlih po podatkih SURS manjše od izračunanega števila cepljenih umrlih, potem cepiva zmanjšujejo smrtnost in lahko izračunamo za vsak mesec posebej, koliko ljudi smo s koronskimi cepivi rešili pred smrtjo za kovidom-19:

Po tej predlogi, lahko izračunamo za vsak posamezen mesec, koliko ljudem je bilo s koronskimi cepivi rešeno življenje ali pa tudi koliko ljudem je bilo odvzeto življenje zaradi tega, ker so bili cepljeni. To bo v primeru, da je število dejansko cepljeni mrtvi večje od števila cepljeni mrtvi izračunani:

Če želimo imeti resno znanstveno statistično ovrednotenje učinkovitosti cepiv, potem bo potrebno predlagano statistiko narediti za vsak posamezni mesec leta 2021. NIJZ ima vse potrebne podatke, potrebno je le, dati v javnost koliko od umrlih v posameznem mesecu je bilo cepljenih. Za »cepljen mrtev« se šteje človek, ki je bil enkrat, dvakrat ali trikrat cepljen, ne glede na to koliko dni po cepljenju je umrl. Za »necepljen mrtev« se šteje človek, ki ni bil cepljen.

Predlagana statistična obravnava se lahko naredi tudi po starostnih skupinah in dobili bomo vpliv cepiv na smrtnost na premer za naslednje starostne skupine:

-          do 20 let

-          med 21 in 40 let

-          med 41 in 60 let

-          med 61 in 80 let

-          nad 80 let.  

Predlagana analiza bi povrnila omajano zaupanje v znanost in seveda v učinkovitost cepiv. Medijska kampanja o tem, da so cepiva edina rešitev za koronsko krizo ljudi v Sloveniji ni prepričala. 

Predlagano analizo je potrebno opraviti, ker so koronska cepiva v preizkusni fazi in do sedaj nihče ni dokazal, da so varna in učinkovita. Vse izjave strokovnjakov o varnosti in učinkovitosti cepiv so prazne obljube, ki jih do sedaj nihče ni dokazal in ne odtehtajo empiričnih dejstev. Mrtvi cepljeni/necepljeni so empirično dejstvo, ki mu nihče ne bo pobegnil. Čas je za trenutek resnice.

Potrebno je tudi, da se nemudoma začne z obdukcijami vsek pozitivnih na kovid-19 ter vseh cepljenih in se ugotovi vzrok smrti. Danes ne vemo resničnega vzroka smrti teh preminulih in o njihovi smrti samo ugibamo. Znanost pa ni ugibanje, znanost je ugotovitev dejanskega vzroka smrti. Če se vse pozitivne in cepljene zapiše kot umrle za kovidom-19, bomo prišli do astronomske številke, ki bo popolna laž.

Po rezultatih obdukcij Nemškega patologa Arna Burghardta, umre določen odstotek cepljenih zaradi avtoimunskih bolezni, ki so direktna posledica cepljenja. Cepljenje je njihov direktni vzrok [1,2]. Medicinska stroka v Sloveniji ta neizpodbitna znanstvena dejstva ignorira, hkrati pa se v medijih vsakodnevno sklicuje na znanost. Svetovno priznani virolog Peter Malone jasno pove, da je pridobljena imunost neprimerno bolj uspešna zaščita pred kovidom-19 kot so koronska cepiva [3]. Slovenska medicinska stroka se tudi na to znanstveno dejstvo požvižga. Potem, ko so v Evropi začeli cepiti s koronskimi cepivi, statistike po vseh državah dokazujejo povečano smrtnost [4]. Slovenska medicinska stroka se tudi na to znanstveno dejstvo požvižga. Moj predlog, da se naredi študija varnosti koronskih cepiv, je bila prezrta [5]. Še danes 5. januarja 2022 se v Sloveniji cepi ljudi brez enega znanstvenega dokaza, da so cepiva do sedaj dala pozitivni rezultat. Popolna odsotnost znanstvene etike in metodologije, popolna odsotnost zdrave pameti.

Koronsko cepljenje je povzročilo največji polom javnega zdravja v zgodovini našega naroda. Zaenkrat se ta polom prikriva s praznimi statistikami o tem, kako cepljeni zbolevajo manj od necepljenih. Bistva matematike učinkovitosti cepiv se vsi krčevito izogibajo, ker se bojijo resnice. Resnici pa do sedaj v celi zgodovini človeške rase nihče ni ušel in ji nikoli ne bo mogel uiti. Resnica v dani situaciji pa je, da je namen koronskih cepiv sistematična depopulacija svetovnega prebivalstva, tudi nas Slovencev, torej, po besedah prof. dr. Boštjana M. Zupančiča, ki pravi, da je koronsko cepljenje genocid [6].

Podatki poškodovanih in umrlih na straneh VAERS in EMA so zastrašujoči, ampak v Sloveniji se o tem ne govori, ker ni v skladu s »politično doktrino koronske krize«. Na dan 9. oktober je bilo po podatkih EMA v EU zaradi koronskih cepiv mrtvih 27.247 ljudi, poškodovanih pa je bilo 2.563.768 ljudi. Po podatkih VAERS je bilo v ZDA na dan 10. september zaradi kovid cepiv mrtvih 14.925 ljudi, poškodovanih pa je bilo 701.559 ljudi. Trditve da so cepiva varna in učinkovita, so ob teh podatkih postavljene pod vprašaj [4]. V Angliji je med 42. in 45. tednom 2021 umrlo 3.676 ljudi. Od teh je bilo 3.001 cepljenih, 675 necepljenih, za 26 ljudi pa se ne ve, ali so bili cepljeni ali ne [7]. Ob tem statističnem podatku je vsaka trditev, da cepiva rešujejo življenja absurdna.

Kljub temu minister Poklukar pravi, da v Sloveniji s cepivi rešujemo življenja. V medijih lahko preberemo: V Sloveniji so med Dnevi cepljenja opravili 76.544 cepljenj proti covidu-19, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Ocenjuje, da so z akcijo prihranili približno 2.000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti. Ob tem se je zahvalil vsem državljanom za odziv in pomoč pri obvladovanju epidemije covida-19 [8].

Če bi s cepljenjem 76.544 oseb rešili 300 življenj, potem bi s cepljenjem enega milijona prebivalcev rešili življenja 3.919 ljudem. V skladu z ministrovo izjavo bi moralo v Sloveniji v prvih 10 mesecih letošnjega leta umreti 3919 ljudi manj, kot v istem obdobju lani, ker bi s koronskimi cepivi res »reševali življenja«. Korono smo imeli lani in jo imamo letos. Lani nismo imeli cepiva, letos ga imamo in bi torej morala biti smrtnost letos manjša kot lani. A letos je umrlo, do konca desetega meseca, 754 ljudi več, kot v istem obdobju lani. Izjava ministra Poklukarja nasprotuje uradni statistiki SURS [9] in rezultatom nemških raziskovalcev, ki so na podlagi statističnih podatkov dokazali: večja je stopnja precepljenosti, večja je smrtnost [10].

Očitno je, da je evropska visoka politika jasno povedala, da je za pridobitev novih posojil potrebno doseči določen odstotek precepljenosti. Zdravje in življenj ljudi sta podrejena ekonomski logiki neoliberalizma, ki je denar postavila daleč pred zdravje in življenje. V neoliberalizmu je umetno ustvarjanje epidemije in potem zdravljenje močno gonilo astronomskih zaslužkov farmacije. Vsled tega sta ivermektin in hidroksiklorokin prepovedana z zakonom: da ne bi slučajno kdo zdravil ljudi v zgodnji fazi in bi tako rešili mnogo življenj. Obolele se pošlje domov, brez da bi jih zdravniki pregledali, mnogi od njih dobijo hude bakterijske pljučnice in morajo potem v bolnišnico. Zgodnje zdravljenje z ivermektinom, hidroksiklorokinom in nekaterimi drugimi zdravili daje odlične rezultate [11].

S koronskimi cepivi se je drastično poslabšalo zdravstveno stanje cele nacije. Koliko časa bo še trajala ta popolna medijska hipnoza uspešnosti koronskih cepiv, je pa odvisno od pogumnih posameznikov, ki nismo podlegli kolektivni histeriji in zahtevamo, da se uspešnost koronskih cepiv matematično dokaže ali ovrže na bazi podatkov SURS in podatkov NIJZ.

VIRI:

1.       Prof. Dr. Arno Burghardt, https://www.bitchute.com/video/iXNMUfWB4V9Q/

2.       Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, https://www.bitchute.com/video/fHIT55iM4Zv9/

3.       Prof. Dr. Robert Malone https://www.brighteon.com/b78a3e37-26c7-49a0-bb9c-a2ef715f8b53

4.       Srečko Šorli, https://www.triglavmedia.si/statistika-smrtnosti-je-zaskrbljujoca

5.       Srečko Šorli https://www.dnevnik.si/1042956964

6.       Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, https://www.bitchute.com/video/4ZdU3hrnmJg8/

7.       UK HEALTH SECURITY AGENCY - Ref: UKHSA gateway number GOV-10461- week 46 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

8.       STA https://www.sta.si/2982547/med-dnevi-cepljenja-opravili-vec-kot-76-500-cepljenj

9.       Srečko Šorli https://www.triglavmedia.si/uradni-podatki-surs-in-izjava-ministra-poklukarja-se-izkljucujejo

10.   Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr. Gregor Kappler: The higher the vaccination rate, the higher the excess mortality https://www.utebergner.de/cms/wp-content/uploads/2021/11/%C3%9Cbersterblichkeit-KW-36-bis-40-in-2021-003.pdf

11.   Peter A. McCullough et al.,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/

Srečko Šorli, raziskovalec

https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/

čko Šorli https://www.triglavmedia.si/uradni-podatki-surs-in-izjava-ministra-poklukarja-se-izkljucujejo

10.   Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr. Gregor Kappler: The higher the vaccination rate, the higher the excess mortality https://www.utebergner.de/cms/wp-content/uploads/2021/11/%C3%9Cbersterblichkeit-KW-36-bis-40-in-2021-003.pdf

11.   Peter A. McCullough et al.,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/

Srečko Šorli, raziskovalec

https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 22. Jan 2022 at 11:14

4077 ogledov

6.000 evrov kazni za pripadnike Štajerske varde, ker so prižgali svečo pri spomeniku Pohorskemu bataljonu!
Policisti PP Slovenska Bistrica so poslali Plačilne naloge štirim od osmih pripadnikov Štajerske varde, ki so v soboto 8. 1. 2022 pri spomeniku na prizorišču poslednjega boja Pohorskega bataljona prižgali svečo v spomin padlim slovenskim junakom. Skupna kazen za domnevni prekršek znaša 6.000 evrov. Štirje pripadniki Štajerske varde, med njimi nadvojvod Slovenski in vojvod Štajerski Andrej Šiško ter general Ivan Bolfek, naj bi kršili določila 3. odstavka 11a člena ZJRM, s tem da naj bi »nosili maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, ki so podobna  uniformi vojaških oseb in s svojim obnašanjem, ravnanjem, gibanjem in zadrževanjem na javnem kraju in z uporabo simbolov, grbov, zastav, in z ustvarjanjem vtisa hierarhične skupine, vzbujali videz, da gre za vojaško silo, katere delovanje nima podlage v zakonu.« Zanimivo je, da so bili plačilni nalogi izdani deset dni po dogodku, dne 18. 1. 2022 in niso bili predočeni domnevnim kršiteljem na kraju dogodka, marveč so jim bili poslani po pošti. Zanimivo je tudi, da so policisti plačilne naloge poslali zgolj štirim izmed osmih pripadnikov Varde, ki so se nahajali na prizorišču na Osankarici. V našem uredništvu smo se pozanimali o dogodku pri nadvojvodu Andreju Šišku, ki nam je v zvezi z dogodkom povedal: »V soboto 8. prosinca 2022 smo se predstavniki Društva za ohranjanje domoljubnih tradicij Hervardi iz Maribora in predstavniki Štajerske varde dobili pred pogorelo kočo na Osankarici in od tam krenili k prizorišču poslednjega boja Pohorskega bataljona. Tako kot vsako leto, smo tudi letos želeli obeležiti 79. obletnico padca Pohorskega bataljona in pri spomeniku prižgati svečo v spomin padlim junakom. Zbrati bi se nas moralo deset, vendar sta dva zamudila, zato nas je bilo samo osem. Ko smo prispeli do spomenika padlemu Pohorskemu bataljonu tam ni bilo nikogar. Na spomeniku sta bila en venec in ena sama sveča. Tudi mi smo bili tam čisto sami. Postavili smo svoje kamere in želeli posneti video posnetek, ko sta na prizorišče prispela dva policijska veterana. Pozdravila sta nas in nam segla v roke ter vprašala ali nas lahko slikata, kar smo jima seveda dovolili. Nato smo pričeli s svojim poklonom padlim, ko je na kraj dogodka prispelo pet aktivnih policistov iz PP Slovenska Bistrica. Pristopili so do nas in dejali, da nas morajo legitimirati, saj opravljajo naloge javne varnosti, kajti na prizorišču pričakujejo varovano osebo. Kasneje se je izkazalo, da je to bil predsednik RS Borut Pahor. Sam sem policistom izročil izkazenco živega človeka, nekateri pa so jim dali osebne izkaznice, oziroma zgolj povedali svoje podatke. Čez kakšni dve minuti so nam vse vrnili in se umaknili. To je bilo to. Mi smo potem posneli še moj govor in prižgali svečo, zatem pa smo odšli nazaj do pogorele koče na Osankarici.« Kako je torej sploh lahko prišlo do pošiljanja plačilnih nalogov s kaznimi 1.500 evrov za enega pripadnika Štajerske varde, skupaj pa v višini 6.000 evrov. In zakaj je policija kaznovala le štiri od osmih tam navzočih?! Še bolj čudno je, da je do nastanka plačilnih nalogov prišlo kar deset dni po dogodku na Osankarici. Kot kaže gre za politično motivirano oziroma spodbujeno dejanje. Na Osankarici so bili dne 8. 1. 2022 vidni številni člani politične stranke SD, med njimi Gregor Židan, Andreja Katič, Jernej Štromajer, in drugi znani predstavniki stranke SD. Znano je, da so vsi ti veliki nasprotniki Slovenske in Štajerske varde, ki so skupaj z ostalimi člani koalicije KUL in z delom koalicije Janševe Vlade (NSi, SMC in DeSUS) sprejeli novelo ZJRM, v skladu s katero je policija kaznovala pripadnike Štajerske varde. Postavlja se torej vprašanje, ali so prav vidni člani SD od policije zahtevali, da kaznujejo pripadnike Štajerske varde, glede na to, da pri policijski obravnavi sploh nihče ni izpostavil nobenih težav v zvezi z domnevnimi kršitvami 11 a člena ZJRM. V kolikor je temu tako, gre nedvomno za kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti po členu 131 KZ-1. Ta se glasi: »Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.« »Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.« Policisti so nedvomno uradne osebe, zato je zanje zagrožena kazen zapora do treh let! Konkretno gre za naslednje policiste iz PP Slovenska Bistrica: Marko Virtnik, Branko Mesarič, Tomaž Jerič, Marija Krajnc in Mitja Vidovič. Vsi našteti bodo morali pojasniti kaj se je dne 8. 1. 2022 na Osankarici dejansko zgodilo in zakaj ter po čigavem navodilu je višja policistka Marija Krajnc šele 18. 1. 2022 poslala plačilne naloge štirim od osmih pripadnikov Štajerske varde, pri čem je očitno prišlo do diskriminacije celo med njimi. Herman Bezjak, 22. prosinec 2022  

Sat, 22. Jan 2022 at 10:06

262 ogledov

Italija namerava nameniti 150 milijonov evrov odškodnine ljudem z resnejšimi zapleti po cepljenju
Iz dokumenta, ki ga je pridobila novičarska agencija Reuters, je razvidno, da naj bi italijanska Vlada oblikovala odškodninski sklad s 150 milijoni evrov. Namenjen bo vsem tistim, ki so imeli po cepljenju s cepivom proti covidu-19 resne posledice. Prvi del, v znesku okrog 50 milijonov evrov, naj bi italijanska Vlada sprostila že letos, dodatnih sto milijonov pa leta 2023. Odškodnina bo namenjena vsem tistim, ki so trajno opravilno nesposobni zaradi posledic cepljenja proti covidu-19. Dejstvo je namreč, da je cepljenje priporočila italijanska Vlada, od nedavnega pa je celo obvezno za vse starejše od 50 let. Italijanska državna agencija za zdravila AIFA je meseca vinotoka lani potrdila 101.110 primerov stranskih učinkov po cepljenju. Med vsemi obravnavanimi stranskimi učinki jih okrog 85 odstotkov ni bilo resnejših, okrog 15 % oziroma nekaj več kot 14.000 cepljenih, pa je potrebovalo hospitalizacijo, obravnavo na urgenci ali pa imajo trajno invalidnost. Jasno je, da je dejanskih zapletov po cepljenju bilo še veliko več, a že priznanih 14.000 takšnih, pri katerih je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje oziroma katerih posledice so trajna invalidnost, je več kot zaskrbljujoče. V kolikor se ti ljudje ne bi cepili, do posledic namreč sploh ne bi prišlo! Italijanska Vlada omogoča dva načina pridobitve odškodnine zaradi hudih zapletov po cepljenju: prvi je državni odškodninski sklad. Gre za  t. i. kolektivno solidarnost, ki je običajno skromnejše denarno nadomestilo, vendar je to običajno hitro izplačano. Drugi način je odškodnina, ki se sproži s civilnim ali kazenskim sodnim postopkom. Italija je že leta 1992 sprejela zakon, ki omogoča kompenzacijo za vse, ki imajo resne posledice zaradi cepljenja, dopolnilo tega zakona pa določilo razširja tudi na priporočena cepljenja, ne le na obvezna. Po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje je cepljenih več kot 90 odstotkov Italijanov, starejših od 12 let. V Rimu je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse starejše od 50 let in za zaposlene v zdravstvenem in izobraževalnem sektorju. REUTERS in Vojko Pogačnik, 22. prosinec 2022

Fri, 21. Jan 2022 at 11:04

1488 ogledov

Javna kritika koronske politike in politikov, ki jo izvajajo
Profesor Ehud (Udi) Qimron, šef Oddelka za mikrobiologijo in imunologijo na Univerzi v Tel Avivu ter eden vodilnih izraelskih imunologov, je napisal odprto pismo Ministrstvu za zdravje Izraela, v katerem je ostro kritiziral izraelsko in globalno upravljanje s pandemijo koronavirusa. Predstavljamo vam njegovo odprto pismo poslano izraelskemu Ministrstvu za zdravje: Ministrstvo za zdravje, čas je, da se prizna neuspeh! Nazadnje bo resjeda vedno odkrita, resjeda o politiki korona virusa pa se že začenja odkrivati. Ko se destruktivni koncepti rušijo eden za drugim, ne preostane nič drugega, kot da se strokovnjakom, ki so vodili upravljanje s pandemijo pove – rekli smo vam! Dve leti pozneje končno spoznavate, da respiratornega virusa ne morete premagati in da je vsak tovrstni poizkus obsojen na propad. Ne priznavate tega, kot niste priznali praktično nobene napake v zadnjih dveh letih. Vendar je v retrospektivi jasno, da ste naredili napake v skoraj vseh postopkih in tudi mediji že sedaj težko pokrivajo vašo sramoto. Kljub letom opazovanja in znanstvenih spoznanj, nočete priznati, da infekcija prihaja v valovih, ki izginejo sami od sebe. Vztrajali ste na tem, da vsaki upad vala pripišete izključno svojim postopkom in tako ste z lažno propagando »premagali kugo«. In spet ste jo premagali, in spet in spet in spet. Nočete priznati, da je množično testiranje neučinkovito, kljub temu, da so vaši načrti za izredne situacije to eksplicitno navedli (»Načrt pripravljenosti zdravstvenega sistema za pandemijo gripa, 2007«, str. 26). Nočete priznati, da prebolenje nudi večjo zaščito od cepiva, kljub predhodnim spoznanjem in ugotovitvam, ki kažejo, da je večja verjetnost, da bodo prej okuženi neozdravljeni cepljeni ljudje, kot preboleli. Nočete priznati, kljub opažanju, da so cepljeni okuženi. Na temelju tega ste upali, da boste s cepljenjem dosegli čredno imunost – in s tem niste uspeli. Vztrajali ste na ignoriranju dejstva, da je bolezen deset krat nevarnejša za rizične skupine in starejše ludi, kot za mlade, ki niso v rizičnih skupinah, kljub spoznanjem, ki so prispela iz Kitajske že leta 2020. Niste hoteli osvojiti »Barringtonove deklaracije«, ki jo je podpisalo več kot 60.000 znanstvenikov in medicinskih strokovnjakov, oziroma drugih zdravorazumskih programov. Odločili ste se jih zasmehovati, klevetati, izkrivljati in diskreditirati. Namesto pravih programov in ljudi ste izbrali profesionalce, ki nimajo ustreznega znanja in usposobljenosti za upravljanje s pandemijo (fizičarji, kot glavni svetovalci Vlade, veterinarji, varnostni uslužbenci, medijsko osebje itd.). Niste vzpostavili učinkovitega sistema za prijavo nezaželenih vzporednih pojavov zaradi cepljenja, poročila o neželenih vzporednih učinkih pa so celo izbrisana z vaše Facebook strani. Zdravniki se izogibajo povezovati nezaželene učinke cepljenja, da jih ne bi preganjali, tako kot nekatere izmed njihovih kolegov. Zanemarili ste številna poročila o spremembah intenzivnosti menstruacije in obdobju menstrualnega ciklusa. Prikrili ste podatke ki omogočajo objektivno in pravilno raziskovanje (na primer, umaknili ste podatke o potnikih na letališču Ben Gurion). Namesto tega ste se odločili, da skupaj z vodilnimi delavci Pfizerja objavite neobjektivne članke o delovanju in varnosti cepiv. Vendar ste z višine svoje oholosti zanemarili dejstvo, da bo resjeda na koncu razkrita! In se dejansko začenja odkrivati. Res je, da ste privedli zaupanje javnosti v vas na še nevideno nizek nivo in da ste porušili svoj status izvirne avtoritete. Res je, da ste neuspešno »skurili« stotine milijard šekelov (op. izraelskega denarja) – za širjenje strahu z objavami, za neučinkovita besedila, za uničujoče mere sklepanja in za uničevanje rutine življenja v zadnjih dveh letih. Uničili ste izobraževanje naših otrok in njihovo prihodnost. Kot pričajo ravnatelji šol po državi, ste povzročili, da se otroci počutijo krive, prestrašene, da kadijo, pijejo, postajajo odvisniki, zapuščajo šolo in se prepirajo. Škodili ste življenju, človekovim pravicam, mentalnemu in fizičnemu zdravju. Klevetali ste kolege, ki se vam niso predali, obrnili ste narod drug proti drugemu, razdelili družbo, polarizirali diskurs. Vi ste brez kakršnegakoli znanstvenega temelja ožigosali ljudi, ki so se odločili, da se ne bodo cepili, kot sovražnike javnosti in prenašalce bolezni. Na doslej še neviden način promovirate drakonsko politiko diskriminacije, kratenja pravic in izbiranja ljudi vključno z otroci, za vaš medicinski izbor. Tej vaši selekciji manjka kakršnakoli epidemiološka utemeljitev. Ko primerjate destruktivno politiko, ki jo vodite z razumno politiko nekih drugih držav – lahko jasno vidite, da je uničenje, ki ste ga povzročili, samo ustvarilo dodatne žrtve, poleg tistih, ki so nastale zaradi virusa. Gospodarstvo, ki ste ga uničili, nezapolsenost, ki ste jo povzročili in otroci, kater izobraževanje ste uničili – vse to je višek žrtev nastalih zaradi vašega postopanja. Trenutno ne obstaja nujna medicinska pomoč, vi pa že dve leti vzdržujete takšno stanje zaradi hlepenja po moči, proračunskih sredstvih in nadzoru. Edino nujno stanje sedaj je, da še naprej postavljate politike in imate ogromne proračune za propagando ter inženiring zavesti, namesto da bi sredstva usmerili v krepitev zdravstvenega sistema. To izredno stanje se mora končati! Profesor Udi Qimron, Medicinska fakulteta Univerzite v Tel Avivu   Izvirno besedilo v angleščini Izvirno besedilo v hebrejščini

Thu, 20. Jan 2022 at 09:35

352 ogledov

Avstrijski parlamentarci bodo glasovali o obveznem cepljenju
V avstrijskem parlamentu bodo danes glasovali o predlogu zakona, s katerim Vlada uvaja za vse starejše od 18 let v državi obvezno cepljenje proti covidu-19. Zakon naj bi v veljavo stopil v začetku svečana, do sredine sušca pa bo veljalo prehodno obdobje brez kazni. Zakon bo veljal za 7,4 milijona ljudi oziroma za 83 odstotkov prebivalstva. Izjeme bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku svečana bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Začetna faza bo trajala do 14. sušca, potem pa bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo lahko od takrat naprej računali na kazen. Ta bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3.600 evrov. Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje, nato pa z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi. Za sprejetje zakona je potrebna navadna večina v parlamentu, ki jo vladni Ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni imajo. Podporo zakonu so napovedali tudi opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in številni člani liberalne stranke Neos, svobodnjaki (FPÖ) pa obveznemu cepljenju odločno nasprotujejo. Zgornji dom parlamenta oz. bundesrat naj bi zakon predvidoma potrjeval 3. svečana. S sprejetjem zakona bo Avstrija kot prva država EU uvedla obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let. Tisti, ki so preboleli to bolezen, bodo izjema le 180 dni. Trenutno je v Avstriji po osnovni shemi v celoti cepljenih približno 72 odstotkov prebivalcev. Ob odločanju parlamenta je danes na Dunaju pričakovati tudi množične proteste proti predlogu. STA in Vojko Pogačnik, 20. prosinec 2022

Wed, 19. Jan 2022 at 11:09

1341 ogledov

Celje kot prestolnica Kosova. Poskus uboja med množičnim pretepom Kosovarjev v Celju.
Včeraj zvečer se je v Celju steplo več ljudi albanske narodnosti, poleg pesti pa je bil v pretepu uporabljen tudi nož. Državljan Kosova je namreč z njim napadel in hudo poškodoval drugega kosovskega državljana. Ranjenega so odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti. Policisti so osumljenca pridržali, saj ga sumijo poskusa uboja. Celjske policiste so včeraj ob 19.15 uri obvestili o kršitvi javnega reda in miru, saj je na Ljubljanski cesti v Celju prišlo do množičnega pretepa. Za nepoučenega opazovalca je bilo tedaj Celje podobno kosovski prestolnici, ne pa drugemu največjemu štajerskemu ter tretjemu slovenskemu mestu. Policisti in kriminalisti s Policijske uprave (PU) Celje so se nemudoma napotili na kraj dogodka. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 31-letni moški, državljan Kosova z začasnim bivališčem v Sloveniji, napadel in z ostrim predmetom hudo poškodoval 28-letnega kosovskega državljana. "Poškodovanega so odpeljali v SB Celje, kjer je ostal na zdravljenju, a ni v smrtni nevarnosti," so sporočili predstavniki PU Celje. Policisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Še naprej pa intenzivno nadaljujejo postopek zbiranja obvestil, povezanih z motivom in drugimi preiskovanimi dejanji, ki se nanašajo na poskus uboja in nasilništvo, so še pojasnili na PU Celje. Gre za še enega v nizu podobnih nasilnih obračunov, v katere so po pravilu vpleteni priseljenci, večinoma iz Kosova, kjer je kot kaže obračunavanje z noži del vsakdanje folklore. Glede na trenutno prevladujoča politična stališča glede migracij v Sloveniji in v EU, se bodo morali domačini očitno na to navaditi. Čez dobro desetletje ali dve, pa bodo kot kaže postali manjšina v lastni državi, s katero bodo obračunavali priseljenci v stilu divjega zahoda. Edina rešitev zanje je, da dobro razmislijo o tem, kam nas vodijo sedanje parlamentarne politične opcije ter na državnozborskih volitvah podprejo popolnoma novo politiko. Mojca Perko, 19. prosinec 2022

Tue, 18. Jan 2022 at 11:51

157 ogledov

V Franciji je parlament sprejel potrdilo o cepljenju, v Grčiji pa so uvedli kazni za necepljene
Francoski parlament je dokončno sprejel zakon, ki uvaja potrdilo o cepljenju, ki bo začel veljati okrog 20. prosinca. V skladu z njim bodo dostop do restavracij, kulturnih in športnih ustanov ter sredstev javnega prevoza na dolge proge imeli le cepljeni proti covid-19 in prebolevniki. Za zakon je glasovalo 215 poslancev, 58 jih je bilo proti, zgolj sedem pa je bilo vzdržanih. Socialistični poslanci so napovedali, da bodo zadevo predložili ustavnemu svetu, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih vrednot. To bo uveljavitev zakona zamaknilo zgolj za nekaj dni. Cilj francoske vlade je bil, da bi potrdilo uveljavili že s 15. prosincem, vendar sta se razprava v parlamentu, posledično pa tudi njegovo sprejetje zavlekla. Javnost in poslance je ob tem precej razburil predsednik Emmanuel Macron s svojo izjavo, da želi z uvedbo potrdila kar najbolj zagreniti življenje necepljenim, kar mu bo kot kaže dejansko tudi uspelo. V Grčiji pa je od včeraj uvedeno obvezno cepljenje proti covid-19 za vse, ki so starejši od 60 let. Tisti, ki se ne bodo cepili, bodo morali plačati sto evrov kazni mesečno, poročajo tuje tiskovne agencije. Zbrani denar naj bi namenili bolnišnicam. Grške oblasti so ukrep sprejele že meseca listopada lani, po besedah premierja Kiriakosa Micotakisa pa je način, da se ljudje izognejo plačilu kazni preprost – to je cepljenje. Kot kaže ga niti najmanj ne moti, da gre za značilno izsiljevanje s pozicije najvišjih oblasti, kar je še posebej nesprejemljivo in nedopustno. Po oceni grške vlade se je ukrep že izkazal za uspešnega. Od napovedi pred šestimi tedni se je cepilo okoli 217 tisoč ljudi, starejših od 60 let. Stopnja precepljenosti v tej starostni skupini naj bi se tako dvignila na 90 odstotkov, piše STA. Micotakis je v izjavi za grško televizijo izključil možnost uvedbe obveznega cepljenja za preostale starostne skupine, češ da za covid-19 huje zbolijo večinoma starejši ljudje. Vojko Pogačnik, 18. prosinec 2022
Teme
kolumna o učinku covidnih cepiv na umrljivost ljudi okuženi s covid19 Covid 19 Srečko Šorli učinek covidnih cepiv na umrljivost ljudi

Zadnji komentarji

haapy yack :

17.01.2022 16:14

Preverite svojo šaržno kodo (številka serije) • Moderna šaržne kode • • Pfizer šaržne kode • • Janssen šaržne kode • • Moderna (zunaj ZDA) • • Pfizer (zunaj ZDA) • • Janssen (zunaj ZDA) Najnovejše informacije o ojačevalnikih • Slabe serije meseca Razlike v toksičnosti • Kumulativna toksičnost skozi čas PDF • • VIDEO: Razlike v strupenosti med serijami • • Smrt na loteriji PDF • • VIDEO: serije, ki niso skladne z GMP, povezane s smrtjo in invalidnostjo • • VIDEO : Team Enigma – spremenljivost Covid Vax • • VIDEO : VAERS razkriva superstrupene serije Ali serijske kode kodirajo za strupenost? • Modernina 20A-21A klasifikacija strupenosti za cepiva Covid PDF • • Moderna : Abecedno označevanje različnih strupenosti PDF • • Pfizer: Abecedno označevanje različnih strupenosti PDF • • VIDEO: Ali serijske številke Pfizer kodirajo za 1. del strupenosti? • • VIDEO: Ali serijske številke Pfizer kodirajo za 2. del strupenosti? • • VIDEO: Ali številke serije Moderna kodirajo za strupenost? Baza podatkov VAERS • Znanstvena knjižnica Covid • • Zdravniki govorijo o VAERS • • VaersAnalysis.info Vir podatkov • Vsi podatki so pridobljeni iz VAERS, javne baze podatkov z več kot 700.000 poročili o neželenih učinkih za cepiva Moderna, Pfizer in Janssen Covid 19 v ZDA. Naš namen je podatke VAERS predstaviti v dostopni in neponarejeni obliki, ki jo je mogoče enostavno preveriti na spodnjih povezavah • Sistem poročanja o neželenih učinkih cepiva (VAERS) • • Video vadnica 1: pridobivanje napačnih podatkov serije iz VAERS – smrti, invalidnosti, hospitalizacije

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Obvezno koronsko cepljenje brez ene varnostne študije in matematični model učinkovitosti koronskih cepiv