Voščilo uredništva portala Pravda.si ob novem letu 2022
S svetlobo v roki, z vilinskimi uroki in srečo ob strani v tisoč novih let poslani, spreminjamo trenutke v večnost novih dni.
Stara Pravda
Slovenija

Sobota, 1. januar 2022 ob 11:21

Odpri galerijo

V novem letu 2022 vam želim veliko sreče, radosti, zdravja, uspeha, svobode in predvsem pozitivnih sprememb.

Uredništvo novičarskega portala Pravda.si

Majhno je človekovo srce, a neizmerne so njegove želje.

(Stare slovenske modrosti in navade)

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 28. Jun 2022 at 07:19

0 ogledov

Na Kureščku je potekala Veča predstavnikov slovenskih zgodovinskih dežel
V soboto 25. Rožnika 2022, nekaj dni po poletnem Soncobratu in dan po Kresniku so se na Kureščku v Deželi Krajnski zbrali predstavniki slovenskih zgodovinskih dežel: Krajnske, Štajerske, Primorja, Koroške in Prekmurja. Zborovali so dosedanji udeleženci Vaških večerov in predstavniki drugih aktivističnih gibanj, da bi skupaj delovali v prid obuditve slovenskih zgodovinskih dežel. Seznanili so se tudi z domorodstvom v slovenskih zgodovinskih deželah. V zvezi s Kresnikom zgolj posredujemo del sestavka Irene Petrič: "Na svoji poti skozi leto sončno božanstvo doseže najvišjo stopnjo, ko postane dan najdaljši. In na to najkrajšo noč v letu stara vera praznuje tudi sveto poroko med Jarilom in Maro, ko boga v poletju spoznamo kot Kresnika. Obredja vključujejo tako ogenj kot vodo, kar je simbol božje združitve, neba in zemlje. Kresovanje je praznik ljubezni. Naši predniki so posnemali bogove, zato so se tudi sami poročali na kresno noč in takrat spočenjali otroke. Otroci so se tako rojevali spomladi in imeli zato tudi večjo možnost preživetja. Ljudsko izročilo pravi, da je kresna noč magična in da imajo takrat nabrane zdravilne rastline še posebno moč." (https://svarunica.com/sl/roznik-junija-in-kresnikova-poroka/) Večniki so se bali vročine, presenetili pa so jih nalivi in muhasto vreme menjaje z lepimi obdobji. Kot da jim je glasno pritrjevala narava. Veča se je odvila pod lipami pri Domu na Kureščku, kjer se je zbralo kakšnih petdeset predstavnikov Krajnske, Štajerske, Primorja … Kakšen pa je bil namen tega dogodka?  Slovenci smo že več kot tisoč let tarča načrtnega rodomora, kot mnoga druga domorodna ljudstva sveta. Današnji rodovi ne poznamo več prave zgodovine našega naroda, na srečo pa imamo ljudi, ki to področje dodobra raziskujejo in popisujejo. Trenutno vodilen na tem področju je zagotovo Andrej Šiško, ki je avtor, soavtor in urednik 16. knjig v katerih so predstavljena pomembna dejstva o naši zgodovini. Veča je tokrat potekala z dvojnim namenom: zborovali so dosedanji udeleženci Vaških večerov in predstavniki drugih aktivističnih gibanj, da bi skupaj delovali v prid obuditve slovenskih zgodovinskih dežel. Poleg tega so se navzoči seznanili z domorodstvom v slovenskih zgodovinskih deželah. Deklaracija Združenih narodov o domorodnih ljudstvih, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija, to področje izredno dobro pokriva. Slovenci po 100. letih spet oživljamo naše zgodovinske dežele Primorje, Krajnsko deželo, Štajersko deželo, Koroško in Prekmurje. Kajti zgodovinske dežele med ljudstvom še vedno živijo! Naj spomnimo na že izvedena ponovna oklica dežele Štajerske leta 2017 in dežele Krajnske leta 2018. Da pa bi dežele delovale v naše dobro, moramo zato primerno skrbeti ljudje, njihovi prebivalci. Da bi se lahko v to ustrezno vključili potrebujemo primerno izobraževanje. Zanj skrbijo v Rodni Zemlji, ki deluje kot podpora ponovno oživljajočim se slovenskim deželam.  25. rožnika so zbrani večniki prisluhnili Andreju Šišku v predstavitvi osnov dežel: tolmačenju osnovnih izrazov Slovenske ljudovlade in Slovenske stare pravde po zgodovinskih virih ter predstavitvi mednarodno pravnih vidikov njihovega obstoja in delovanja. Med predstavitvami so čas namenili zanimivim vprašanjem zbranih večnikov, nekaj pa so ga namenili tudi petju slovenskih ljudskih, narodnih in obrednih pesmi.  Prisotni so se zavezali k sodelovanju pri ponovni obuditvi dežel. Simbolično so se postavili v skupine po deželah, nato pa še po posameznih delovnih področjih. Različne delovne in aktivistične skupine prispevajo krovnim deželnim stebrom “svoje” predstavnike in predstavnice ter strokovnjake, ki bodo poskrbeli za nastanek in ustrezno delovanje deželnih poverjeništev. Pozdravili so lahko že delujoče predstavnike krovnih deželnih stebrov: 1. Zdravje – dr. Gregor Knafelc s svojo delovno skupino 2. Šolstvo – Izobraževanje: Rajko Bošnjak, Martin Butina in Katja Zupan s svojo delovno skupino. Katja Zupan je predstavila 1. tabor slovenskega šolskega nacionalnega stebra, ki je potekal pred dvema tednoma. Dogodek so posneli in oblikovali zbornik za vse sodelujoče. Pripravljajo pomoč učiteljem za pričetek novega šolskega leta. 3. Pravo – Ludvik Poljanec 4. Kmetijstvo in prehrana 5. do 11. Ti stebri so v gradnji. 12. Obramba – Varda: Andrej Šiško in Ivan Bolfek.  Civilna iniciativa Prostovoljna obrambna skupnost svobodnih ljudi zedinjenih slovenskih dežel - Slovenska varda je zbrane večnike povabila na nov tridnevni tabor, na katerem se bodo spet družili svobodni deželani iz vseh slovenskih zgodovinskih dežel. Zainteresirani se morajo OBVEZNO prijaviti samo in izključno preko sms sporočil na telefon 071 231 020.  Tudi tokrat so zbrani poskrbeli za pristno slovensko besedo in opozorili ljudstvo, naj pazi in neguje naš lep slovenski jezik. V pomoč ohranjanju našega  jezika so ustvarili spletno orodje na spletnem mestu Facebook – gre za skupino za pomoč pri ozaveščanju z imenom Povej po naše ~ Povej po slovensko.   V bližnji prihodnosti načrtujejo nadaljevanje tovrstnih izobraževalnih dogodkov v vseh naših deželah; prvi naslednji je na vrsti že v soboto, 9. malega srpana v Slovenski Bistrici za deželo Štajersko. Jasna Martinjak in Samo Korošec, 28. rožnik 2022

Mon, 27. Jun 2022 at 11:52

656 ogledov

Vsi sodniki in politiki od leta 1992 naprej so delovali, sodili in sprejemali zakone brez veljavnega mandata
Na našem uredništvu se je oglasil zagovornik in družbeni aktivist Vinko Trček in nam predstavil lastno videnje tridesetih let v osamosvojeni Sloveniji. Gre za enega izmed pobudnikov ocene ustavnosti letošnjih državnozborskih volitev, ki so že teden dni pred njihovo nezakonito izvedbo zahtevali njihovo prekinitev. »Naj vam zaupam veliko veliko skrivnost Milana Kučana iz leta 1992! Po Zakonu o volitvah v državni  zbor, sprejetim dne 10. 09. 1992, št.: 0100-94/92, ki ga je podpisal prav Milan Kučan, je imel v skladu s 7. členom pravico kandidirati za poslanca v državni zbor državljan Republike Slovenije, ki je NA DAN GLASOVANJA dopolnil osemnajst let starosti! To pravno formalno pomeni, da je za poslanca lahko kandidiral samo tisti državljan ali državljanka RS, ki je na dan volitev praznoval/a svoj 18. rojstni dan! Z drugimi besedami – nihče!" In ker praktično nobeden izmed kandidatov za poslanca v državni zbor RS od leta 1992 naprej NI praznoval svojega 18. rojstnega dneva na dan volitev, so vsi kandidati za poslance protizakonito kandidirali za poslance, potem pa bili tudi protizakonito izvoljeni v Državni zbor RS. To velja za popolnoma vse poslance v Državnem zboru RS od leta 1992 do danes! Nihče ni bil tam zakonito! Posledice, ki sledijo iz teh popolnoma jasnih dejstev so alarmantne in praktično nepredstavljive. Pravno formalno NIČNI in BREZ pravne vrednosti so vsi poslanski mandati, zatem so formalno nični in brez pravne vrednosti vsi predsedniki Vlad RS in vsi njihovi ministri od leta 1992 do danes, nadalje pa so zaradi tega bili nezakonito izvoljeni in potrjeni tudi vsi sodniki na vseh sodiščih od leta 1992, do danes. Enako velja tudi za državne tožilce. Nezakonito so bili izvoljeni tudi vsi predsedniki Republike Slovenije, ki so podpisovali zakone in druge pravne predpise, ki so zaradi tega avtomatično neveljavni. Opisano nadalje pomeni, da so neveljavni tudi vsi zakoni in pravni predpisi, ki so jih od leta 1992 do danes sprejeli poslanci vseh neobstoječih oziroma nezakonitih mandatov. To tudi pomeni, da so neveljavni vsi sklepi, odredbe in uredbe vseh Vlad Republike Slovenije in njenih ministrstev od leta 1992 do danes. Nadalje to pomeni, da so neveljavne tudi vse sodbe vseh sodišč v Republiki Sloveniji od leta 1992 do danes. Neveljavni so vsi kazenski procesi in tudi vsi pravni posli sklenjeni po zakonih, ki so jih sprejeli nezakoniti poslanci DZ RS ter nezakoniti sodniki vseh sodišč v RS. Pravno formalno ne velja niti članstvo Republike Slovenije v EU in v NATO. Da je temu res tako, so ustno in pisno potrdili protizakonito delujoči »poslanci« sami in nezakoniti »predsednik« Borut Pahor, ko so s Spremembo in dopolnitvijo zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D), dne 24. 02. 2021, št.: 003-02-2/2021-9, v prvi odstavek zgoraj navedenega 7. člena dodali besedo "že" pred besedo "dopolnil"! S tem svojim dejanjem so dejansko potrdili, da 29 let stara zakonska določba ni bila veljavna in upoštevana na nobenih volitvah. Dejstvo pa je tudi, da je celo ta dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor z dne 24. 02. 2021  pravno formalno NIČNA in BREZPREDMETNA, saj jo je sprejel nezakoniti Državni zbor RS oziroma nezakoniti poslanci in poslanke! Vinko Trček ponovno trdi, da gre za iste kriminalce, ki so od leta 1992 naprej brez legitimne in zakonite pravice kandidirali na volitvah v Državni zbor, saj na dan volitev NISO imeli 18. rojstnega dne! Njihova »izvolitev« je torej nesporno nezakonita ter neveljavna! Navedena dejstva jasno pomenijo, da tudi Zakon o nalezljivih boleznih, ki ga nameravajo v sredo sprejeti nezakoniti poslanci DZ RS, ne bo veljaven in posledično ne more biti veljaven niti za državljane in državljanke, zato jim ga v nobenem primeru ne bo treba spoštovati. Vinko Trček in Vojko Pogačnik, 27. rožnik 2022

Thu, 23. Jun 2022 at 13:12

302 ogledov

Hitro širjenje podrazličic korona virusa pomeni višjo možnost okužbe za cepljene in prebolele
Znanstveniki na Harvardu so ugotovili, da se protitelesa nedavno prebolelih in tudi trikrat cepljenih, na virusa omikron BA.4 in BA.5 ne odzivajo učinkovito. To pomeni, da je verjetnost okužbe, čeprav gre za cepljene ali prebolevnike, precej višja. V študiji, ki je bila to sredo objavljena v reviji New England Journal of Medicine, so harvardski zdravniki primerjali protitelesa proti podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5 s  starejšima različicama BA.1 in BA.2. Ugotovili, da se protitelesa na novi podrazličici omikrona zelo slabo odzivajo pri prebolelih in pri več krat cepljenih.  Pregledali so količine protiteles v krvi  27 sodelujočih, ki so bili trikrat cepljeni s Pfizerjevim cepivom in ugotovili, da je bila  dva tedna po prejemu poživitvenega odmerka raven odziva proti podrazličicama omikrona nekajkrat nižja kot raven zaščite, ki jo je to cepivo vzpostavilo proti starejšim različicam, kot sta bili gama in delta. Zaščita se torej zniža z vsako novejšo podrazličico omikrona.  "Protiteles proti koronavirusu je tako manj tudi pri starejših  podrazličicah omikrona BA.1 in BA.2, ne le pri različicah BA.4 in BA.5", je za CNN povedal eden izmed avtorjev članka in direktor Centra za virologijo in raziskave cepiv Dan Barouch. Podobna študijo so znanstveniki iz Houstona objavili prejšnji teden v znanstveni reviji Nature. Tudi oni ugotavljajo manjšo učinkovitost cepiv proti novima različicama BA.4 in BA.5. Z novima podrazličicama omikrona so se namreč okužili tudi tisti, ki so pred le nekaj meseci zboleli za njegovo starejšo podrazličico BA.2. Omikron naj bi mutiral z namenom izognitve protitelesom, pridobljenih s prejšnjo okužbo ali cepljenjem, je povedal patolog houstonske bolnišnice Dr. Wesley Long. Neodzivnost cepiva na podrazličice pomeni zanesljiv porast okužb tudi pri cepljenih in prebolelih, je dodal Barouch. Velik porast okužb pri cepljenih in nedavno prebolelih, napoveduje tudi inštruktorica na Oddelku za laboratorijsko medicino in patologijo Univerze v Washingtonu Pavitra Roychoudhury, ki upa, da bodo simptomi bolezni pri vseh vendarle potekali v blažji obliki. Znanstveniki napovedujejo, da nas najverjetneje čaka še več novih podrazličic koronavirusa, kar naj bi še pripomoglo k povečanemu neodzivu protiteles. Ob tem je treba opozoriti, da so se vse »napovedi znanstvenikov« v zvezi s plandemijo koronavirusa seveda tudi uresjedile, kar pa sicer ne kaže na visoko sposobnost teh »znanstvenikov«, marveč na nekaj povsem drugega. Razumnim ljudem niti ni treba pojasnjevati na kaj … Jasno je tudi, da so se že oglasili proizvajalci cepiv, ki pripravljajo »nov poživitveni odmerek«, ki se osredotoča predvsem na boj proti novim podrazličicam omikrona. Obenem pa bo kmalu več milijonom odmerkov cepiva potekel rok uporabnosti in jih bodo številne države »zavrgle«. Med njimi tudi Slovenija. Vojko Pogačnik, 23. rožnik 2022

Wed, 22. Jun 2022 at 11:51

753 ogledov

Cene nafte na svetovnih trgih so dosegle dno v zadnjem mesecu dni
Za 159-litrski sod zahodno-teksaške nafte z dobavnim rokom velikega srpana, je bilo treba popoldan po singapurskem času odšteti 104,92 dolarja (okrog 100 evrov), kar je 4,60 dolarja (4,39 evra) manj kot v torek. Severnomorska nafta brent za dobavo v velikem srpanu pa se je pocenila za 4,41 dolarja (4,21 evra) na 110,24 dolarja (105,18 evra) za sod. Cene so torej padle za okrog 4 %. Na trgih vlada bojazen, da bo zategovanje denarnih politik centralnih bank po svetu vodilo v gospodarsko recesijo. V središču je zlasti ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed), ki je prejšnji teden dvignila ključno obrestno mero za 0,75 odstotka. Cene nafte so sicer trenutno še vedno okrog 40 odstotkov nad ravnijo cen ob začetku letošnjega leta. Navzgor jih je potisnila zlasti vojna v Ukrajini, na katero so zahodne države odgovorile s sankcijami proti pomembni proizvajalki in izvoznici nafte Rusiji. S tovrstnimi sankcijami so zahodne države kaznovale svoje lastno prebivalstvo in gospodarstvo ter pravzaprav celoten svet, saj so se cene nafte na svetovnem trgu zato močno zvišale. To je seveda vplivalo tudi na cene ostalih proizvodov in je posledično pripeljalo do spirale dviga cen. Zaradi tega se je zvišala inflacija, ki pred tem ni bila značilna za zahodna gospodarstva. Na takšno stanje so odreagirale centralne banke in dvignile ključno obrestno mero. Sedaj pa je kot kaže zavladala resna bojazen, da bo prišlo še do nove recesije, zato so trenutno cene nafte nekoliko padle. Veliko vprašanje pa je, ali bo pri tem ostalo, oziroma v katero smer se bodo cene nafte dejansko gibale v prihodnosti. STA in Bojan Strašek, 22. rožnik 2022 

Tue, 21. Jun 2022 at 11:02

781 ogledov

40 let stari slovenski oklepniki napoteni v Ukrajino
Slovensko mejo je včeraj zvečer prestopilo 35 oklepnih pehotno amfibijskih bojnih vozil, ki bodo preko Poljske predvidoma že danes na svojem cilju v zahodni Ukrajini, poroča spletni portal 24 ur. Slovenija naj bi v zameno za donacijo teh bojnih vozil od ZDA dobila dobropis, ki ga bo uporabila za opremo, katero Slovenska vojska potrebuje pri svojem delovanju. S tem so seveda predvsem mišljene misije in operacije NATO v katerih sodeluje Slovenska vojska. Slovenske oklepnike naj bi po poročanju navedenega portala Ukrajina zelo hitro poslala na vzhodno fronto, kjer se tudi starejša oborožitvena tehnika uporablja v boju proti Rusom. Vozila BVP M-80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke. Njihova dekonzervacija je trajala več tednov, logistične težave pa so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini. Po vsej verjetnosti je bilo to zaradi odločitve Madžarske o prepovedi orožja prek njenega ozemlja na vzhod. Gre za precej staro vojaško tehniko jugoslovanske izdelave, ki jo je Slovenija podedovala še od Jugoslavije. Izdelalo jih je podjetje Yugoimport pred 40 leti za potrebe takratne JLA. Bojno vozilo pehote je amfibijsko gosenično vozilo z 20 milimetrskim topom, mitraljezom in lanserjem protitankovskih raket maljutk. Ima posadko treh vojakov in prostor za oborožen pehotni oddelek. Po poročanju portala Žurnal24.si, je Slovenija ta pehotna bojna vozila jugoslovanske izdelave aktivno prodajala od leta 2015, ko je Državni zbor RS potrdil odlok o načrtu prodaje stvarnega premoženja države. Za prodajo je takrat zadolžila podjetje S Lux, ki je prosinca letos zanje našlo kupca. Oklepnike naj bi preko češkega posredniškega podjetja Pamco INT kupilo ukrajinsko obrambno ministrstvo. Nato pa naj bi Janševa Vlada s tajnim sklepom sklenjen posel odprodaje pehotnih bojnih vozil BVP M-80A razveljavila, saj naj bi ta vozila Ukrajini podarili. Podjetje S Lux je na Upravno sodišče RS vložilo tožbo s predlogom za začasno odredbo zaradi ugotovitve nezakonitosti in odprave upravnega akta, v tem primeru tajnega sklepa Vlade. Z zadevo se ukvarjata Vrhovno državno tožilstvo in Računsko sodišče. STA, Žurnal24.si in Vard Lipovšek

Mon, 20. Jun 2022 at 11:48

1326 ogledov

Slovenska varda, Štajerska varda in druge deželne varde še vedno delujejo
Tokrat je z nami general varde Ivan Bolfek. Prvič imamo priložnost govoriti z vami o vsem kar se tiče Štajerske varde. Ljudje nasploh, pa tudi mi, imamo nekak občutek, da je Štajerska varda zamrla. Da je preprosto prenehala s svojim delovanjem. Nam lahko iz prve roke pojasnite kako je s tem? Štajerska varda nikakor ni zamrla in tudi nikdar ne bo prenehala s svojim delovanjem. Ko bo najbolj treba, bo Štajerska varda pripravljena in zagotovo na strani slovenskega naroda! Enako velja za druge deželne varde in seveda za zedinjeno Slovensko vardo. Primorska varda na primer je vseskozi izredno aktivna. Res je, da je tam največja koncentracija nezakonitih prehodov državne meje in naši pripadniki praktično vsak teden pripomorejo k temu, da policija ujame kakšno skupino migrantov. Je pa tudi res, da smo bili na nek način prisiljeni spremeniti način svojega delovanja. Seveda vam tega ne morem pojasniti v zgolj parih besedah. Bom pa vsekakor poskušal biti jasen in jedrnat. Nujno smo morali prečistiti svoje vrste, saj so se nam v letih 2019 in 2020 pridružili številni agenti, tajni sodelavci policije in sodelavci kriminalcev ter čudaki, ki jih je nadvojvod Šiško slikovito in v prispodobi imenoval drekomešalci. Zato smo se morali veliko ukvarjati tudi sami s seboj in z ljudmi v lastnih vrstah. Lahko rečem, da smo danes po Cankarjevo: očiščeni in pomlajeni. Čeprav bi si dejansko želeli, da bi bilo v naših vrstah več mladih, ki jih ob tej priložnosti znova vabim v naše vrste. V javnosti je slišati trditve, da je bila Varda aktivna zlasti v času Vlade Marjana Šarca, ko je nastopila Vlada Janeza Janše pa ne več. Gre za nekakšne špekulacije, da naj bi bila Šiško in celotna Varda povezana z Janezom Janšo. Lahko to komentirate? Res gre za špekulacije, ki pa so bile načrtno širjene. In nikakor ne držijo! Celo v naših vrstah so bili vrinjenci, ki so kot kaže načrtno ustvarjali zmedo, širili dezinformacije in zavajali ostale. S tem se je začelo leta 2020. Potem, ko so v letu 2019, tedaj še vojvoda Andreja Šiška izpustili iz pripora na rojstni dan generala Maistra, je Štajerska varda pričela skokovito rasti. Parlamentarna politika je mislila, da se bo Šiško umaknil in bo Štajerska varda dejansko zamrla. Zgodilo pa se je ravno obratno. Vojvod Šiško je organiziral še ostale deželne Varde – Krajnsko, Primorsko, Prekmursko in Koroško vardo. Do nas so prišli novinarji z vsega sveta: Britanci, Francozi, Italijani, Nemci, Američani, Rusi, Nizozemci, celo Kitajci. Da ne omenjam narodov iz nekdanje Jugoslavije in vzhodne Evrope. Vojvod Šiško nas je tedaj tudi prvič popeljal neposredno na mejno območje. Imeli smo več akcij oziroma operacij na Štajerskem, potem pa smo se pojavili na Krajnskem. Na nas so poslali posebno enoto policije, ki je razorožila en naš oddelek devetih vardov, kateri so se usposabljali z airsoft replikami. Po domače z igračami, podobnimi pravim puškam. Hoteli so nas prestrašiti, vendar jim to ni uspelo. Do prvega resnega preloma je prišlo potem, ko smo bili tri dni v Beli krajini, z nami pa so bili tuji novinarji. Tedaj je Marjan Šarec sklical svet za nacionalno varnost, ki je obravnaval naše delovanje. In očitno so tedaj sprejeli določene usmeritve in naloge, katerih cilj je bil razbiti tedaj še Štajersko vardo, kajti Slovenska varda je bila komaj v ustanavljanju. In tedaj so tudi sprejeli odločitev, da je treba vojvoda Andreja Šiška ponovno zapreti. To se je zgodilo 4. prosinca 2020 na Osankarici na Pohorju, ko je bila Varda spet na vseh naslovnicah slovenskih medijev. Vojvoda Šiška so odpeljali v zapor in naj bi za tri dni celo izginil, saj naj ne bi nihče vedel kje je, dokler se ni sam javil iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Tam naj bi ga začasno »izklopili«, nato pa ponovno zagnali njegovo srce, kar je tudi postalo predmet poznejših špekulacij in dezinformacij. Kaj se je torej dejansko zgodilo?! Na Osankarici je varnostna služba predsednika Republike Slovenije popolnoma odpovedala, saj se je vojvod Šiško predsedniku države približal na tri metre in to oblečen v uniformo Štajerske varde. Čeprav je bila za njim razpisana tiralica in je bilo na prizorišču več deset policistov in še predsednikova varnostna služba. Predsednika so evakuirali šele potem, ko so Šiška že aretirali in odpeljali v Maribor. Štajerski vojvod je pred tem dejal, da prostovoljno ne bo šel še enkrat v zapor, pač pa bo odgovornim za varnost v državi pokazal, da res niso na primernem nivoju. Zato je na Osankarici naredil to kar je, seveda brez kakršnihkoli resnih namenov ogroziti kogarkoli. Šlo je zgolj za to, da javnost sprevidi, da v Sloveniji ne znajo varovati niti vrhovnega poveljnika slovenskih oboroženih sil. Kajti če lahko v njegovo neposredno bližino pride nekdo za katerim je razpisana tiralica, potem je z varovanjem zagotovo nekaj narobe. Kakorkoli že, Šiška so v mariborskem zaporu zdravstveno pregledali in tamkajšnji zdravnik ga je poslal v Univerzitetni klinični center Maribor. Tam so ga zadržali na opazovanju, je pa res, da zapor o tem ni obvestil nikogar od njegovih svojcev. Zato ti res niso vedeli kje je, dokler se jim ni sam javil. To je torej osnova za poznejše špekulacije o tem, da je vojvod Šiško za tri dni izginil. Res je tudi, da so mu naredili t. i. konverzijo oziroma reset. To pomeni, da so mu ponovno nastavili bitje srca. Sam Šiško mi je povedal, da se sploh ni zavedal, da so karkoli dejansko naredili, tako hitro naj bi to potekalo. Pozneje so zaradi tega dogodka nekateri pričeli načrtno širiti dezinfomacije o tem, da so vojvoda v UKCMB čipirali, potem pa še, da so ga cepili in cel kup podobnih neumnosti. Šiška so iz zapora ponovno izpustili 14. svečana 2020, kjer ga je pričakal postrojeni vod Štajerske varde. Tedaj je Šarčeva Vlada že odstopila, nove Janševe Vlade pa še ni bilo. Se je s tem karkoli v zvezi z delovanjem Varde dejansko spremenilo, ali je v bistvu ostalo vse bolj ali manj enako? Šiško je iz zapora zagotovo prišel bolan in je potreboval tri tedne, da je vendarle ozdravel. Imel je enake simptome, kot veljajo za covid-19. Toda tedaj v Sloveniji še ni bilo tovrstnega primera. Sam se je ponorčeval, da je v zaporu skupaj z dvema Kitajcema pojedel netopirjevo perut, ki sploh ni bila slaba. Smeh … Prvič je šel z nami na teren 13. 3. 2020 in sicer na Gorjance, kjer smo imeli usposabljanje častnikov in podčastnikov varde. Tedaj je tudi prvič prišlo do zapleta z Mihom in Anico Bidar, vse skupaj pa je nekako sovpadalo tako z nastopom nove Vlade Janeza Janše, kot tudi z uvedbo koronskih ukrepov. Vojvod Šiško je jasno povedal, da je treba preveriti, kaj nova Vlada dejansko pomeni za delovanje varde. In tudi to, da je treba poskusiti navezat stike tako z Janšo, kot z Hojsem in Toninom oziroma z notranjim in obrambnim ministrstvom. Jano mu je bilo, da so možnosti za sodelovanje dejansko zelo majhne, vendar je treba s tem vsaj poskusiti. Dejansko smo to naredili, vendar so nas predstavniki Janševe Vlade enostavno zavrnili. Pred tem je dokončno prišlo do preloma oziroma do prenehanja sodelovanja z Bidarjema, ki sta dejansko pričela delovati neposredno proti aktivnostim, ki jih je vodil Šiško. Po tem so se po vrsti zganili številni »krti«, ki so se infiltrirali v vrste varde. Čeprav Šarčeve Vlade več ni bilo, so pričeli udejanjati sklepe Sveta za nacionalno varnost iz jeseni leta 2019. Šlo je za to, da se vardo razbije od znotraj in tako oslabi, da bo naposled razpadla. Začele so se dogajati čudne stvari, zahrbtno širjenje dezinformacij, odstopi nekaterih vardov in celo poveljnikov. Pozneje smo izvedeli, da so se začele širiti dezinformacije o tem, da je Šiško od Janše dobil milijon evrov, da je, odkar je prišel iz zapora čuden oziroma drugačen, da so ga v zaporu čipirali, da so ga cepili proti koroni itd. Same podlosti in laži, ki so zagotovo slabo vplivale na vse v zvezi z vardo. Vendar ne še takoj.   V tistem obdobju smo že ustanovili vseh pet deželnih vard in smo tudi pripravljali veliko roto zedinjene Slovenske varde, ki je bila v Slovenski Bistrici. Simbolično so se pričele naše vrste prav po tem dogodku »bistriti«. In ko je Janševi oblasti postalo jasno, da niti notranje rušenje ne bo povzročilo razpada varde, celo nasprotno – nastala je povezava deželnih vard v zedinjeno Slovensko vardo – so aktivno nastopili proti nam na eni strani policija in sodni organi, na drugi strani pa zakonodajna veja oblasti – poslanci. To pomeni, da so se nas lotile vse tri veje oblasti izvršilna, sodna in zakonodajna. Pravite, da sta se vas lotila policija in sodstvo. O tem pravzaprav v javnosti ni praktično nič znanega. Kaj ste dejansko mislili s tem? Kriminalistična policija in sodstvo oziroma državno tožilstvo so se lotili večjega dela Poveljstva Slovenske varde in Glavnega štaba Slovenske varde. Tedaj že nadvojvoda Šiška ter mene in še dva poveljnika, sedaj oba že bivša, so osumili kaznivega dejanja izdajanja za policiste oziroma vojake. Nadvojvod Šiško naj bi po liniji poveljevanja v vardi izdal povelje, po katerem bi se morali vsi vardi predstavljati kot policisti ali vojaki. Akcijo je v vrstah kriminalistov vodila PU Koper, preiskava na tožilstvu pa je bila dodeljena Okrožnemu sodišču v Sežani. Nadvojvod je morda celo imel podatke o tem, kar se pripravlja, saj ima varda dejansko svojo službo NOS – Narodna obveščevalna služba. Tega mi sicer nikoli ni rekel, vendar je vsekakor zanimivo, da je izdal pisno povelje – Okrožnica vsem poveljnikom in poveljstvom Zedinjene Slovenske varde, samo nekaj dni pred tem, ko so uradno sprožili preiskavo na tožilstvu oziroma sodišču. V njej je ukazal, da so poveljniki na vseh ravneh dolžni seznaniti svoje podrejene pripadnike, da ne sme nihče legitimirati nikogar na ozemlju RS, prav tako pa se ne sme nihče izdajati za pripadnike policije ali vojske, marveč izključno za pripadnike varde. Ta dokument je javno objavljen na strani 166 knjige Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nadzoru državne meje in Zakona o varstvu javnega reda iz leta 2021. Kljub temu jasnemu dejstvu, je kot kaže sodna preiskava še vedno v teku, vanjo pa so načrtno vpletli več kot 60 pripadnikov Slovenske varde. S tem so spet hoteli prestrašiti naše pripadnike, načrtno vnesti nemir v naše vrste in nas oslabiti. Omenili ste že dva zakona, ki sta bila v Državnem zboru sprejeta jeseni 2020 in v skladu s katerima so lahko pripadniki varde kaznovani z 2.000,00 evri kjerkoli v notranjosti Republike Slovenije, ob meji pa celo s 4.500,00 evri na posameznika. Kaj to dejansko pomeni za vaše delovanje? Seveda je sprejetje teh dveh zakonov pomenilo največji udarec delovanju varde. Tega, kar so poskušali prej, od znotraj razbiti in oslabiti vardo, s posebnimi policijskimi akcijami in s sodnim pregonom povzročiti njen razpad, pa jim ni prav uspelo, so se lotili na drug način. Udarec po žepu v tako visokih zneskih, kot jih predvidevata oba že omenjena zakona, je za posameznika zelo hud. Praktično nesprejemljiv. Zato je Poveljstvo Slovenske varde na čelu z nadvojvodom Šiško odločilo, da do nadaljnjega ne bomo nikogar izpostavljali tovrstnim kaznim. Oba zakona smo dali na Ustavno sodišče RS, ki pa za sedaj ni odločilo še ničesar. Zato smo se bili prisiljeni drugače organizirati in drugače lotiti enakih dejavnosti. Običajno smo oblečeni zgolj v dele uniform in ne v uniforme, tako da se med seboj nedvomno razlikujemo. Prav tako več ne obveščamo policije o tem kje potekajo naše aktivnosti. V kolikor policisti pridejo v našo bližino se prikrijemo in razpršimo, tako da nas ne morejo popisati in kakorkoli obravnavati. Tudi v javnosti, zlasti na Facebooku več ne objavljamo svojih aktivnosti, ali pa jih v zelo omejenem obsegu. V avtomobilih se vedno vozimo v civilnih oblačilih. Imamo še več drugih protokolov, vendar vam jih seveda ne bom povedal. Je pa res, da vse to v javnosti daje vtis, da varde ni oziroma da ne deluje. To nikakor ne ustreza resjedi! Kazni in zakona o katerih smo govorili v prejšnjem vprašanju, so dejansko sprejeli poslanci Državnega zbora za časa Vlade Janeza Janše. Kako to komentirate? Res je. Pri tem je zanimivo, da gre za praktično enake zakone, kot so jih pripravili že za časa vlade Marjana Šarca, pa jih tedaj niso uspeli sprejeti. V času Vlade Janeza Janše pa so jih. Nadvojvod mi je že v začetku meseca malega srpana 2020 povedal, da sta se koalicija in opozicija dogovorili, da bosta oba zakona sprejeli jeseni istega leta. In res je bilo tako. Podprli so ju tudi koalicijski poslanci SMC, NSi in DeSUS, brez katerih to ne bi bilo mogoče. Res je tudi, da so se poslanci Janševe SDS vzdržali, proti pa je bil en sam poslanec Državnega zbora. To dejstvo jasno pove kakšna je vloga Janeza Janše pri vsem tem. In tudi to, da Šiško zagotovo od Janše ni prejel niti centa. Pravzaprav je ravno Janša tisti trojanski konj, ki nikdar v ničemer ni podprl delovanja varde, jo je pa pomagal učinkovito omejevati. Njegov minister Hojs in državni sekretar Kangler sta dne 28. 06. 2020 zavrnila uradno pobudo Koordinacije Zedinjena slovenska varda, tri mesec za tem, pa je Državni zbor RS že sprejel oba prej imenovana zakona. Če bi Janša res želel pomagati Slovenski vardi, bi preprečil sprejem obeh zakonov z vplivom na poslance koalicije, pa tega ni hotel storiti. Z drugimi besedami, njegova načrtna pasivnost in ignoranca je pripomogla k sprejetju obeh zakonov. General Bolfek, povejte nam torej, kakšni so načrti Slovenske varde v letošnjem letu in v prihodnosti.   Varda deluje naprej, kot sem že povedal, le okoliščine in načini našega delovanja so precej drugačni kot so bili. V začetku meseca malega srpana bomo spet imeli tabor, ki se ga bodo udeležili tako vardi, kot novaki. Naše enote na terenu delujejo ves čas, le da so prikrite in tega ne objavljamo v javnosti. Nikogar k ničemur ne silimo, vsak se sam odloča o tem ali in kdaj ter pri čem bo sodeloval. Vseskozi imamo usposabljanja, tako praktična, kot teoretična. Za vardo vas nikakor ni treba skrbeti. Če bo treba oziroma, ko bo treba, bomo pripravljeni in zagotovo na strani slovenskega naroda! Želimo si zgolj večje število mladih v naših vrstah. In to obeh spolov, tako moških, kot žensk. Vse v skladu z našim glavnim geslom: Od zmage do zmage – naprej! General Bolfek, hvala vam za vaše odgovore. Val Krajnc, 20. rožnik 2022
Teme
novo leto 2022 novoletno voščilo srečno novo leto 2022

Zadnji komentarji

haapy yack :

5.2.2022 19:03

Fauci uporablja isti medicinski poslovni model s Covidom, ki ga je uporabil za HIV. Povejte ljudem, da imajo "virus" ... nato nadaljujte s počasnim uničenjem njihovega imunskega sistema s smrtonosnim protokoli...in ko umrejo, krivijo "virus". Preprosta biokemija in virologija imata dokazano, da bolezni ne dobimo, bolezen razvijemo od znotraj. Teorija kalčkov je bila dokazano napačno pred več kot sto leti in cepiva temeljijo na teoriji kalčkov. "Do danes pravzaprav ni enega samega znanstveno zares prepričljivega dokaza za obstoj HIV. Niti enkrat ni bil tak retrovirus izoliran in očiščen z metodami klasične virologije. "Več kot 25 let razmišljajo ljudje in ponovno ocenjujejo Hipoteza HIV=AIDS. Številni biomedicinski znanstveniki, ki pravijo, da vzrok aidsa še vedno ni znan, hitro narašča od prvotne objave o odkritju virusa HIV aprila 1984. Ali znanstveniki ne vidijo dokazov za smrtonosni virus, imenovan HIV – pravijo, da nikoli ni bil v resnici izoliran – ali trdijo, da je virus neškodljiv. Vsekakor se je koristno spomniti, da v znanosti korelacija ni vzročna zveza. Heinz Ludwig Sanger, zaslužni profesor molekularne biologije in virusologije, Max-Planck-Inštituti za biokemijo, München. "Če obstajajo dokazi, da HIV povzroča AIDS, bi morali obstajati znanstveni dokumenti, ki bi bili posamezno ali skupaj dokazazovalo to dejstvo, vsaj z veliko verjetnostjo. Takšnega dokumenta ni." Karry Mullis Cepivo ni bilo izumljeno za Covid, Covid je bil ustvarjen za cepivo.

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Voščilo uredništva portala Pravda.si ob novem letu 2022